ŻADNA CYWILIZACJA

Na drugim biegunie ocen cywilizacji kapitalizmu można umiescic wypowiedź znanego amerykańskiego ekonomisty i socjo­loga, R. L. Heilbronera:„Żadna cywilizacja nie pozwala egoizmowi tak decydować o wszystkich sferach życia, a zwłaszcza o sferze kultury, żadna mna cywilizacja nie zrodziła w stopniu niemal równym sile ka­tegorycznego imperatywu tej najniższej z ludzkich postaw jak właśnie cywilizacja byznesu”. Zestawiając te dwie skrajne wypowiedzi można za francuskim historykiem, L. Didier, powtórzyć, że istnieje wyraźna sprzecz­ność między tym, co kultura zachodnia proklamuje i co ma pro­mieniować na świat swym uniwersalizmem a tym, czym żyje ona na co dzień. „Żeby jeszcze Zachód oferował jakiś spójny model kultury ubolewa L. Didier. „A tu nie ma nic wspólnego mię­dzy zasadami, które głosi, a tym, co widać w prozie życia. Który tedy z Zachodów ma wybrać poszukujący outsider? Ku któremu się zwrócić? Gdzie jest prawda — czy w tym, co się głosi, czy w tym, czym się żyje (…) Gdzie się zaczyna hipokryzja?”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: