W TYCH SAMYCH KATEGORIACH

Wkrótce jednak przestał się li­czyć, a na jego miejsce pojawił się „straszak komunizmu”, czego nie można uznać za zwykły zbieg okoliczności, jeśli się zwróci uwagę na fakt, że w doktrynie antykomunizmu z tego okresu za­równo faszyzm, jak i socjalizm Ujmowano w tych samych kate­goriach totalitaryzmu. Po prostu — zauważa dalej H. I. Schiller — imperializm nie mógł się pogodzić z faktem, że u jego boku wy­rasta i konsoliduje się system, proponujący światu nowy model komunikowania, którego podstawową funkcją jest promocja po­stępowych przeobrażeń społecznych. „Jest czymś oczywistym — stwierdza — że fundamentalna podstawa gospodarki rynkowej: posiadanie kapitału jako warunek posiadania środków informacji, była nie do przyjęcia w społeczeństwach, które wyeliminowały zasadnicze formy własności prywatnej, a więc i własność środków masowej informacji”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: