W LITERATURZE

W literaturze amerykańskiej związanej z tym nurtem daje się wyodrębnić grupa autorów, którzy posuwają się aż tak daleko, że postulują — jak to czyni B. Szunyogh — zwiększyć efektyw­ność przekazów wyrzekając się skrupułów moralnych, bo „moral­ność nie da się pogodzić z efektywnością”.Dopóki Stany Zjed­noczone dysponować będą przygniatającą przewagą w dziedzinie środków masowego przekazu i kontroli sieci dystrybucji infor­macji, dopóty — jak sądzi N. Reuben — nie muszą się obawiać propagandowej kontrakcji w postaci upowszechniania negatyw­nego obrazu Ameryki. Dlatego też najlepszym sposobem ukształ­towania trwałych i pozytywnych stereotypów o Stanach Zjedno­czonych będzie, zdaniem autora, lawina atrakcyjnych informacji, które zmajoryzują treści o przeciwnym znaku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: