STRATEGIA W EUROPIE

Strategia Stanów Zjednoczonych w Europie Zachodniej w pierwszych latach powojennych dowodzi, jak wielką wagę przywiązywano do harmo­nizowania różnych środków polityki zagranicznej. W procesie uzależniania osłabionej Europy instrumenty polityczne, ekonomiczne i militarne były ściśle kojarzone z informacyjno-kulturalnym i propagandowym. „W zimnej wojnie na słowa — pisał były dyrektor Wydziału Wojny Psychologicznej (Department of Psychological Warfare) — wszystkie nasze środki działa- nła: pisma, publikacje i inne kanały przekazu winny być oceniane według ich propagandowego oddziaływania. Oto dlaczego wszystkie nasze prywatne przedsięwzięcia odziaływające na opinię publiczną za granicę są w rze­czywistości propagandą, by posłużyć się tym terminem bez jego niena­wistnej cechy, a w prawdziwym znaczeniu”.Wówczas sądzono jeszcze, że Plan Marshalla obejmie całą Europę. Częścią tego przedsięwzięcia miała być ofensywa ideologiczna i kulturalna, której zagorzałymi zwolennikami, zwalczającymi sympatie proizolacjoni- styczne części ówczesnego establishmentu byli wpływowi politycy i byznes- meni: W. Benton, senator z Connecticut i współwłaściciel agencji reklamo­wej oraz gen. D. Sarnoff, właściciel NBC oraz prezes Zarządu Radio Broad- casting of America.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: