STRASZAK FASZYZMU

„Jestem przekonany — argumentował wpływowy wydawca, P. Hoyt — że świat nie wytrzymałby jeszcze jednej wojny, ale też jestem pewien, że dojdzie do takiej wojny i zniszczenia, jeśli natychmiast nie podejmie się wysiłków zmierzających do stworzenia wolności informacji między naro­dami świata w rozumieniu amerykańskim. Warunkiem prawdziwej cywili­zacji jest wolność informacji. Świat bez wolności nie może istnieć”. Jak zauważa H. I. Schiller nietrudno było w tym okresie „zdyskontować pra­gnienie okupowanych narodów do realizacji przyziemnych celów prywat­nych korporacji”.„Straszak faszyzmu”, który posłużył jako impuls do rozpo­częcia kampanii wokół „swobodnego przepływu”, trafił na podat­ny grunt — uwrażliwionej na ideę wolności opinii międzynaro­dowej i stworzył tym samym znaczny potencjał światowego za­interesowania tą problematyką.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: