SPRZYJAJĄCY OKRES

Okre­sem szczególnie sprzyjającym kampanii pod hasłami wolności, swobodnego przepływu informacji itp. były lata II wojny świa­towej, kiedy to koszmar faszyzmu był szokiem dla Europy i znacz­nej części świata. Amerykanie potrafili wykorzystać olbrzymią nośność propagandową haseł o wolności informacji, które wyra­żały najsilniej pragnienia okupowanej i zamkniętej w próżni in­formacyjnej Europy. Jeszcze przez kilka lat po wojnie „straszak faszyzmu” był koronnym argumentem w pełnych egzaltacji wy­powiedziach polityków, teoretyków i propagandzistów, opowia­dających się za koncepcją wolności informacji w rozumieniu — co silnie akcentowano — amerykańskim.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: