ROLA WYCHOWAWCZA

Szkicując to obszerne zagadnienie koncentrujemy się głów­nie na przedstawieniu rozwiązań modelowych w tej dziedzinie (podobnie jak modelowo ujmowaliśmy również problem wolności informacji we współczesnym społeczeństwie burżuazyjnym bez zagłębiania się w praktykę jej realizacji w warunkach kapita­lizmu państwowomonopolistycznego), choć — tam gdzie jest to niezbędne, sygnalizujemy także realne uwarunkowania praktyki łącznie z obiektywnymi i subiektywnymi przeszkodami i wypa­czeniami w realizacji społecznych funkcji informacji i kultury w państwie socjalistycznym. Rozwiązania modelowe w tym za­kresie omawiamy jedynie szkicowo, ponieważ chodzi nam tu tylko o wydobycie źródeł i inspiracji ideowopolitycznych, które tkwią w systemie komunikowania społecznego w państwie so­cjalistycznym, a które mają także kluczowe znaczenie dla reali­zowanej przez nie koncepcji komunikowania się z innymi naro­dami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: