REALIZOWANE W PRAKTYCE

Nie chodzi przy tym o samą negację kon­cepcji „swobodnego przepływu”, która — jeśli jest w praktyce realizowana w stosunkach między rozwiniętymi państwami ka­pitalistycznymi, jest poniekąd ich sprawą wewnętrzną. Po pro­stu jest ich modelem współżycia międzynarodowego, wyrosłym z ich tradycji ustrojowych i dlatego w swym zasadniczym kształ­cie dlań korzystnym, a przeto popieranym i podtrzymywanym zarówno przez państwa, jak i instytucje prywatne. Problem nabierze jednak innego wyrazu, gdy się go chce traktować — i w istocie Zachód do tego dąży — jako uniwersal­ny model współżycia międzynarodowego w sferze komunikowa­nia. W takim przypadku cała, dominująca reszta społeczności międzynarodowej jest moralnie i politycznie uprawniona do prze­ciwstawiania się takiej jednostronnie narzucanej koncepcji, igno­rującej interesy i stanowiska innych, tj. krajów socjalistycznych i rozwijających się.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: