POMYSŁ I ZAŁOŻENIA

Tak zatem koncepcja „swobodnego przepływu informacji”, amerykańska w pomyśle i w założeniach, miała się stać fundamen­tem dyplomacji kulturalnej Stanów Zjednoczonych w powojen­nym podzielonym świecie, a jednocześnie ważną stawką dla ca­łego świata kapitalistycznego w rozgrywce z socjalizmem. Europa Zachodnia, zwłaszcza byłe metropolie kolonialne: Francja i Wiel­ka Brytania musiały jednak zapłacić wysoką cenę. Była nią wy­muszona rezygnacja ze swych imperialnych ambicji. Jednakże po początkowych obiekcjach, wyrażanych w mniej lub bardziej dy­plomatycznej formie, Europa Zachodnia w pełni zaakceptowała zasadę „swobodnego przepływu informacji” widząc w tym szansę przeciwstawienia się rosnącym wpływom socjalizmu. Motywacja antykomunistyczna okazała się więc silniejsza niż obawy przed amerykańską dominacją w świecie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: