POD KONIEC WOJNY

Bardziej lapidarnie określił swój stosunek do tej koncepcji jeden z głównych architektów strategii zimnowojennej J. F. Dulles, deklarując: „Gdybym miał tylko jedną możliwość prowadzenia polityki zagranicznej, to wybrałbym jako kierunek swobodny przepływ informacji”.Tak więc pad koniec wojny koncepcja „swobodnego przepływu” była już uznanym instrumentem polityki zagranicznej. Wspierało ją w amery­kańskim Kongresie silne lobby, którego duchowym przywódcą był J F Byr- nes, Sekretarz Stanu w latach 1945 – 1947, który ód samego początku dążył do rewizji Planu Marshalla, wytykając mu jednostronność i wskazując na konieczność rozszerzenia go o sferę ideologiczno-propagandową. Pokój — argumentował — nie może być zbudowany tylko na funda­mencie ekonomicznym, a wojna ekonomiczna nie jest skutecznym instru­mentem politycznym, jeśli zabraknie „staiej presji na rzecz wolności infor­macji w świecie”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: