NAJWAŻNIEJSZA KONFRONTACJA

Wiadomo było jednak, że najważniejsza konfrontacja dopiero się zacznie, z chwilą, gdy Stany Zjednoczone będą usiłowały wywrzeć presję na obóz przeciwnika, tj. Związek Radziecki i po­zostałe kraje socjalistyczne, które odrzucały od samego początku model ,,swobodnego przepływu informacji” widząc w nim zaka­muflowany pod frazeologią wolnościową instrument propagandy interwencyjnej. Wobec niemożności wywarcia nacisku bezpośred­niego (zanik aktywności dyplomatycznej na linii Wschód—zachód wraz z nastaniem „zimnej wojny”) Zachód wybrał drogę presji pośredniej. Do tego potrzebna była indoktrynacja opinii świato­wej, m.in. przez zdominowanie takich organizacji międzynarodo­wych, jak ONZ i UNESCO. Zasadzało się to na kalkulacji, że z aktami normatywnymi ONZ i UNESCO, jako organizacji neu­tralnych, kraje socjalistyczne będą musiały się liczyć, co stworzy nioralno-polityczną podstawę wyegzekwowania również i od nich zgody na zasadę „swobodnego przepływu informacji”.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: