NA WSZYSTKICH OBSZARACH

Na wszystkich obszarach danej kultury można się bowiem doszukać wspólnego mianownika wartości, w którym mieszczą się określone rekomen­dacje społeczne, ideologiczne itp., a wśród nich swoiste tradycje narodowe, model kultury i rozrywki, wzorce stosunków między­ludzkich, akceptację lub dezaprobatę dla takich czy innych sty­lów życia, dróg postępu społecznego, norm moralnych. Wydaje się zresztą, że kultura jako całość jest najbardziej pojemnym obszarem pod względem zawartych w niej wartości stanowiących wyznaczniki ludzkich motywacji i postaw. Poza omówionymi wyżej przesłankami aktywnego współistnie­nia kultur, które wpływa korzystnie na rozwój komunikowania międzynarodowego, można wskazać na szereg konkretnych pro­blemów, których rozwiązywanie wymaga szerokiego udziału środ­ków masowego przekazu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: