KOŃCOWE LATA WOJNY

Koń­cowe lata wojny były najdogodniejszym ku temu momentem, wysiłki dyplomatyczne mające określić przyszły pokojowy ład świata wkroczyły bowiem w decydującą fazę, a Stany Zjednoczone postawiły problem „swo­bodnego przepływu” jako „integralny składnik pokoju”.Wykrystalizowana pod koniec wojny strategiczno-polityczna i propa­gandowa koncepcja „swobodnego przepływu” stała się istotnym składni­kiem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. StwiercTżillo bez ogró­dek najzagorzalszy jej orędownik, W. Benton, wówczas już podsekretarz stanu w administracji H. Trumana:„Departament Stanu uczyni wszystko, co jest możliwe, zarówno w sferze politycznej, jak i dyplomatycznej, by przełamać sztucznie wzniesio­ne bariery, ograniczające światową ekspansję amerykańskich agencji prasy i innych środków przekazu informacji. Wolność prasy — a generalnie wol­na wymiana informacji, stanowi integralną część naszej polityki zagra­nicznej”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: