JEDNOCZESNA ZAPOWIEDŹ

Benton był ojcem duchowym rezolucji Kongresu nr 243, czyli sze­roko zakrojonego Międzynarodowego Programu Edukacji (International Education Program), który nazwał „Planem Marshalla na polu idei” (Mar­shall Plan in the Field of Ideas) i któremu nadał niezwykły rozgłos w ra­diu, prasie i wystąpieniach publicznych.Była to jednocześnie zapowiedź podejmowania przedsięwzięć w celu otwarcia kanałów propagandy, w tym zwłaszcza propagandy radiowej.„Naszym nie cierpiącym zwłoki celem — przekonywał D. Sarnoff — powinno być przeniknięcie do krajów za żelazną kurtyną z programami radiowymi. Aby tego dokonać, musimy obsadzić strategiczne punkty w Ameryce i na wolnych terytoriach rozgłośniami radiowymi, nadającymi na krótkich i średnich zakresach”.Wspominana rezolucja Kongresu była wstępem do nowej kampanii rozwijanej na wszystkich płaszczyznach: politycznej, dyplomatycznej i pro­pagandowej, która miała w efekcie włączyć hasło „swobodnego przepływu” w obieg międzynarodowy, by przestało ono być sprawą wewnątrzamery- kańską i stanęło na porządku dnia jako problem ogólnoświatowy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: