Jaka przyszłość energetyki jądrowej

Wkrótce po awarii elektrowni jądrowej w Japonii, w Fukushimie, wydawało się, że świat będzie powoli odwracał się od energetyki jądrowej. Niedługo po tej awarii Niemcy ogłosiły, że definitywnie rezygnują z energii atomowej, zamykając jednocześnie 8 siłowni jądrowych, a pozostałe planują wyłączyć najpóźniej do roku 2022. Podobną decyzję podjęli Włosi, przeprowadzając na ten temat referendum. Jednak nie wszystkie kraje są tak nieprzychylnie nastawione do energetyki jądrowej. Aż 60 krajów w roku 2011 zgłosiło swoje aplikacje do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że są zainteresowane rozwijaniem tej dziedziny pozyskiwania energii. W Europie najsilniejsze lobby jądrowe jest we Francji – gdzie aż ponad 70 procent energii jest pozyskiwana z atomu – oraz w Wielkiej Brytanii, oba te kraje będą budowały już elektrownie atomowe nowej generacji. Na świecie najwięcej elektrowni atomowych funkcjonuje obecnie w USA, chcą do nich dołączyć w krótkim czasie Chiny i Indie – zamierzają bowiem odchodzić od energii pozyskiwanej w wyniku spalania węgla.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: