FUNKCJA INFORMACJI

Literatura marksistowska dotycząca funkcji informacji i kul­tury w społeczeństwie socjalistycznym obejmuje szereg różnych dziedzin, zwłaszcza teorię i praktykę socjalistycznej propagandy, oświaty i wychowania, a także inne dyscypliny społeczno-politycz­ne, które badają przesłanki społecznego uczestnictwa w kulturze, system funkcjonowania środków masowego przekazu, politykę kulturalną oraz rolę partii i państwa w tym procesie. Rezygnując zatem z bardziej szczegółowego omawiania tych kwestii zwróci­my uwagę jedynie na te elementy, które są niezbędne dla zro­zumienia socjalistycznej koncepcji komunikowania międzynaro­dowego. W państwie socjalistycznym informacja i kultura — a ujmu­jąc rzecz przedmiotowo — środki masowego przekazu i instytucje kulturalne mają za zadanie służyć wychowaniu społeczeństwa w duchu ideologii socjalistycznej. Jest to naturalną konsekwencją ich statusu: pozostając we władaniu społeczeństwa mają temu społeczeństwu służyć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: