FERMENTACJA

Podany przykład umożliwia zorientowanie się w rozmiarach zmian, które zachodzą w składzie chemicznym owoców leśnych podczas dłuższego ich przechowywania; są one rezultatem procesów oddychania, wyparowywania wody oraz innych zjawisk. Owoce żurawiny przechowywano w ciągu 6 miesięcy — od końca września do końca marca następnego roku — w łubiankach., w pomieszczeniu o temperaturze od —\A do + 4°C. Siedmo \00 g owoców zawierało 14,2 g suchej masy i 85,8 g wody. Po przechowaniu pozostało tylko 10,9 g suchej masy i 45,2 g wody. Sucha masa świeżych owoców składała się z 10,2 g części rozpuszczalnych (ekstraktu) i 4,0 g części nierozpuszczalnych, a po przechowaniu było 7,2 g części rozpuszczalnych, i 3,7 g części nierozpuszczalnych. Ilość cukrów zmniejszyła się z 4,44 do 2,47 g, kwasowość spadła z 3,51 do 2,61 g, zawartość pektyn zmalała z 0,76 do 0,66 g. Stosunkowo największe straty dotyczyły witaminy C, której we wrześniu było 34,8, a w marcu tylko 5,6 mg0/». Oprócz normalnych przemian, w tkankach zerwanych owoców bardzo często zachodzą rozmaite procesy chorobowe, objęte wspólnym mianem psucia się owoców. Większość tych procesów, zarówno normalnych, jak i chorobowych, odbywa się przy udziale enzymów, czyli fermentów, i dlatego noszą one nazwę procesów fermentacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: