CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRAKTYKI

Uzupełniając stwierdzenie J. M. Kołosowa należy zwrócić jeszcze uwa­gę na kilka innych elementów, które nie wyczerpują bogatej argumentacji, jaką można przeciwstawić tej koncepcji:po pierwsze: teza o absolutnej wolności informacji obarczona jest podwójnym błędem; z jednej strony nie uwzględnia obiektywnej sytuacji i realnych możliwości współżycia międzynarodowego w podzielonym świe­cie, z drugiej zaś godzi w ogólną zasadę prawa, w myśl której nie można czynić użytku ze swego prawa w taki sposób, który by naruszał prawa innych, w szczególności prawo każdego narodu i państwa do poszanowania godności i imienia;po drugie: zachodnia praktyka stosowania tej zasady dostarcza wie­lu dowodów na to, że wolność informacji — jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach — jest często iluzoryczna, nie realizowana bowiem wtedy, gdy mogłaby godzić w panujący system. Charakterystyczna dla tej praktyki — gdy mowa o wolności informacji w funkcji zewnętrznej — jest jej jedno­stronność, wyrażająca się w odniesieniu do krajów socjalistycznych w tym, że zasada wolności prasy interpretowana jest z reguły na ich niekorzyść, służy bowiem niekiedy jako alibi dla propagandy szkalującej państwa socjalistyczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: