Kategoria: Nauka o jadalnych owocach leśnych

Wentylatory łazienkowe Warszawa

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdej łazienki jest wentylator. Jest to malutkie urządzenie, które odpowiedzialne jest za oczyszczenie naszego powietrza ze wszystkich nieprzyjemnych zapachów. Współczesne wentylatory znacząco różnią się od siebie, więc warto dokładnie dowiedzieć się jakie posiadamy możliwości. Każdemu

Agencja statystów

W Polsce co roku powstaje wiele filmów oraz seriali, które są emitowane w telewizji. W każdym serialu są potrzebni nie tylko aktorzy, ale również statyści. Jako statystę określa się osobę, która odgrywa dość mało znacząco rolę w serialu lub filmie.

PRZYPOMNIENIE NIEKTÓRYCH WIADOMOŚCI Z BOTANIKI

Jeżeli ziarnko pyłku, wytworzonego przez pręciki kwiatowe rośliny tego samego gatunku, padnie na znamię słupka w warunkach sprzyjających zapłodnieniu, pyłek kiełkuje i jego łagiewka przez szyjkę słupka przedostaje się do jego wnętrza, do zalążni. Przechodzą do niej oba jądra pyłku

Owocnia wraz z nasionami stanowi owoc

Rozwijają się też ścianki zalążni, z których wytwarza się owocnia. Cały kwiat jest pędem skróconym, a poszczególne jego części składowe — słupki, pręciki, płatki korony i działki kielicha — są przekształconymi liśćmi. Słupek jest zbudowany z odpowiednio zwiniętego liścia, zwanego owocolistkiem, albo

Jadalne i podobne do jadalnych owoce leśne

W książce będą omówione jadalne i podobne do jadalnych owoce leśne w potocznym znaczeniu tego określenia. Dla uproszczenia będą nazywane owocami, niezależnie od tego, czy powstały z zalążni, czy nie. Jeżeli spowoduje to pewną nieścisłość, jest to robione z całkowitą

Owocostany

Spotyka się też często owocostany, które powstają z kwiatostanów. Przykłady typowych owocostanów — to dzikie bzy, jarzębiny, porzeczki i kaliny. Owoc nie tylko ochrania nasienie w czasie jego dojrzewania, lecz potem ułatwia także jego wysiew. Owoce i nasiona są specjalnie przystosowane

Jadalne jest nasienie

W tym wypadku jadalne jest nasienie, osłonięte owocnią — całkowicie lub częściowo stwardniałą. Takie nasiona są spożywane przez ssaki (np. wiewiórki) i niektóre ptaki; nie mogą one wtedy, oczywiście, służyć do rozmnażania rośliny. Zwykle jednak wiewiórka gubi część zebranych orzechów

Owoce mięsiste nie otwierają się

Owoce mięsiste nie otwierają się i w zasadzie opad&ją wraz z nasieniem. Ich jaskrawa, pachnąca, apetyczna, smakowita i odżywcza owocnia łub osnówka (spełniająca podobną rolę jak powabnia kwiatów, ich miodniki i pyłek, gdy zwabiają owady zapylające kwiaty) przyciąga roznosicieli owoców

Borówka czarna

Najważniejszą rolę ze względu na gospodarcze znaczenie jadalnych owoców leśnych odgrywają rośliny należące do dwu rodzin: wrzosowatych (Ericaceae) i różowatych (Rosaceae)1). Do wrzosowatych należą wprawdzie tylko 4 gatunki dające owoce jadalne, ale wśród nich jeden gatunek jest bardzo ważny —

Witaminy

Dzięki rozwojowi nauki o odżywianiu przekonano się jednak, że organizm ludzki musi otrzymywać, oprócz zasadniczych składników pożywienia, takich jak węglowodany, białka, tłuszcze i woda, także czynniki uzupełniające, wśród których szczególną rolę odgrywają witaminy. W miarę pogłębiania wiedzy o witaminach i

SKŁAD I WARTOŚĆ UŻYTKOWA JADALNYCH OWOCÓW LEŚNYCH

Niektóre inne rodziny mają wśród owocodajnych roślin zaledwie po-jednym lub po paru gospodarczo niezbyt ważnych przedstawicieli. Porzeczki należą do skalnicowatych (Saxiiiagaceae), rokitnik — do rokitnikowatych (Eleagnaceae), dzikie bzy i kalina koralowa — do przewiertniowatych (Caprifoliaceae), berberys do berberysowatych (Beibeiidaceae), leszczyna —

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA. Organizm żyje kosztem energii zawartej w pożywieniu. Pokarmy spożyte, strawione i wchłonięte ulegają wskutek oddychania powolnemu utlenieniu, przy czym cały proces jest regulowany przez enzymy. Nie jest to spalanie w dosłownym znaczeniu, bo nie przebiega tak burzliwie i nie

Pokarm niskokaloryczny

Tak więc owoce leśne, poza orzechami, są na ogół pokarmem niskokalorycznym lub najwyżej średniokalorycznym i już z punktu widzenia energetycznego nie mogą być traktowane jako podstawa wyżywienia. Ma to jednak także dobre strony. Niedobór kalorycznego pokarmu prowadzi do wygłodzenia organizmu, ale

Dorosły mężczyzna zużywa przeciętnie 3000 (kcal) dziennie

Dorosły mężczyzna zużywa przy umiarkowanej pracy przeciętnie 3000 dużych kalorii (kcal) dziennie, tzn. taką ilość energii, która po całkowitej zamianie na ciepło wystarczyłaby do ogrzania 3 t wody destylowanej w temperaturze pokojowej o 1°C. Takiej ilości energii może organizmowi dostarczyć